מעורבות חברתית

החל מתשע"ה תעודת הבגרות של תלמידים של תלמידים המתחילים את כתה י' כוללת גם מרכיב חברתי, בהתאם לתכנית תלת שנתית.


ניתן לבצע את התכנית במסגרת אישית וקבוצתית בהקשר הסביבתי. במסגרת המעורבות החברתית התלמיד נדרש לעשייה וגם ללימוד עיוני של התכנים הקשורים לתחום בו "יעשה". מחלקת החינוך פועלת לתאום התנדבויות, ריכוז פורום רכזים בית ספריים, ארגון ימי שיא יחד עם רכז ההתנדבות הרשותי ובתי הספר.