תחומי אחריות מחלקת החינוך:

 

 1.  הובלת מערך החינוך באפרת מגיל 3 עד 18 בחיוך הרגיל ועד גיל 21 בחינוך המיוחד
 2.  פיתוח מערכת החינוך על ידי קידום והובלת יוזמות חינוכיות חדשניות לתלמידי אפרת
 3.  קידום ההתפתחות המקצועית של צוותי מערך החינוך - מנהלים, מורים, גננות, סייעים וסייעות
 4.  מתן מעטפת לוגיסטית לבתי הספר והגנים
 5.  רישום ושיבוץ למוסדות חינוך בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד
 6.  בינוי ושיפוץ מבנים ללמידה מיטבית
 7.  רישום והעמדת הסעות למוסדות החינוך
 8.  דאגה לביטחון ובטיחות התלמידים בתוך מוסדות החינוך ובדרך אליהם.
 9.  מעקב אחר ביקור סדיר במוסדות החינוך ומניעת נשירה מהם
 10.  מתן שירות פסיכולוגי חינוכי המלווה את צוותי בתי הספר והגנים
 11.  ריכוז קליטת עליה וטיפוח העולים באפרת.
 12.  ריכוז מערך השירות הלאומי.

חזון מערכת החינוך באפרת