וטרינר המועצה

 
ד"ר אילן דיין
וטרינר המועצה
02-9939340
 
 
חיסונים ושירות מתוכנן יש לתאם מראש טלפונית
דרך מזכירות שפ"ע בטלפון 02-9939340 /במייל shefa@efrat.muni.il 
או בעזרת האפליקציה  
 

השירות הוטרינרי יושב ברחוב בועז בשכונת התאנה, אפרת.