המחלקה לשירותים חברתיים באפרת נותנת מענה מקצועי לקידום רווחתם האישית והקהילתית של תושבי היישוב, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. השירות ניתן במטרה לקדם ולחזק את החוסן האישי והקהילתי. דרכי הפעולה נעשות על הרצף אשר כולל תוכניות פיתוח והעצמה , מניעה וטיפול.
עבודת עובדי המחלקה מתמקדת ביצירת תשתיות קהילתיות תומכות, חיזוק המסגרות החברתיות והתא המשפחתי בייעוץ, טיפול, הכוונה ופיתוח שירותים קהילתיים.
פעילות היחידה נעשית תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים וקריטריונים הקבועים בתקנות משרד הרווחה.