מחלקת שיפור פני העיר אחראית על חזות הישוב במשך כל ימות השנה, תחזוקה של תשתיות עירוניות וטיפול במפגעים על מנת להבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי אפרת במקביל פועלת לקדם פרויקטים חדשים והכנסת מערכות חדשניות וחסכוניות במסגרת "עיר חכמה", פרויקט השואף לנצל באופן אופטימלי את כלל המשאבים הטבעיים והטכנולוגים הקיימים באפרת.
אנו קוראים לכם לשמור על אפרת נקיה ולדווח לנו על מפגעים ונזקים.