ועדת התנועה הינה וועדה מייעצת למליאת המועצה בכל תחומי התנועה והתחבורה הציבורית.

הוועדה דנה בבקשות ובהסדרי תנועה הנדרשים מכח פיתוח השכונות ובבקשות העולות מפניות תושבים.

החלטותיה של הוועדה הינם המלצה בפני המועצה עצמה

לחברי הועדה לחץ כאן