מחלקת ההנדסה באפרת אחראית על פיתוחם של מבני ציבור, שטחים ציבורים ותשתיות ברחבי אפרת.
מחלקת ההנדסה ממונה על מתן היתרי בניה, פיקוח, הרישוי והאכיפה של חוקי  בנייה ורישוי עסקים.


יום ראשון:  8:30-12:00 | מסירת תכניות ומסמכים
יום שלישי:   14:00-17:00| לפי תיאום מראש 
יום חמישי: 8:30-14:00 | לפי תיאום מראש
יום רביעי: אין כניסה למחלקה

מהנדס המועצה יקבל קהל לפי תאום מראש בלבד.
-    אין קבלת קהל מעבר למועדים אלו –

מזכירות: 02-9939360     | מחלקת רישוי ופיקוח: 02-9939365

 

                                                                לקביעת פגישה עם נציג אגף הנדסה