במהלך השנים פעלה מצילה במסגרות גני הילדים במספר תכניות שונות כגון: העצמת צוותי הסייעות לזיהוי ואיתור של ילדים שחוו אלימות מכל סוג שהוא, ובנוסף הפעלת תכנית גישורית המדברת את שפת הגישור על מנת לתת כלים לגננות ולילדי הגנים.