האגודה לתרבות הדיור נוסדה ב-1964 כעמותה (מל"כר ) על ידי ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ונמצאת בפיקוח רשות החברות הממשלתיות.

מטרות האגודה לתרבות הדיור:
א. החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף.
ב. טיפוח החיים בבית המשותף.
ג. הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.

האגודה לתרבות הדיור מזמינה את תושבי אפרת הגרים בבתים משותפים להירשם כחברים באגודה.

  לאתר האגודה לתרבות הדיור