אני מצהיר בזאת, כי תוספת הבניה המבוקשת הנ"ל ע"ש בעלי הנכס תוכננה על ידי כך שבחנה את התכנון ההנדסי של המבנה הקיים ושל קומות שמתחת לקומת התוספת, וכי התכנון ההנדסי המוצע לתוספת לקח בחשבון, כי מעל תוספת זו יתווספו תוספות בהתאם לתכנית האדריכלית לתוספות בניה על כל יח``ד במבנה, כפי שאושרה ע``י הועדה המקומית.
אני מצהיר בזאת, כי תוספת הבניה המבוקשת הנ"ל ע"ש בעלי הנכס תוכננה על ידי כך שבחנה את התכנון ההנדסי של המבנה הקיים ושל קומות שמתחת לקומת התוספת, וכי התכנון ההנדסי המוצע לתוספת לקח בחשבון, כי מעל תוספת זו יתווספו תוספות בהתאם לתכנית האדריכלית לתוספות בניה על כל יח``ד במבנה, כפי שאושרה ע``י הועדה המקומית.

פרטי המהנדס

Browser not supported