מטה הצעירים פותח מידי שנה קורסים שונים שמטרתם לעזור לצעירים להשתלב בעולם התעסוקה, להעניק תמיכה לבעלי עסקים פרטיים ועוד.