תושב אפרת המעוניין לפתוח תיק נישואין ברשות אחרת, צריך להוציא תעודת רווקות. 
על מנת שהתהליך יהיה מהיר אנא דאגו להביא את  הבאים:

  • תעודת זהות כולל ספח.
  • צילום כתובה/תעודת נישואין של הוריו/ה.
  • אגרה בסך 152 ש"ח במזומן או בצ'ק.
  • 2 עדים למתן עדות על הרווקות המבקש/ת*.


*על העדים להגיע עם תעודות זהות ללא קשר משפחתי בניהם או עם המבקש/ת ומכירים את המבקש/ת לפחות שנה