המחלקה מפעילה מתנדבים שעברו הכשרה לסיוע למשפחות המתמודדות עם בן משפחה חולה.
המתנדבים מלווים את המשפחה, מעניקים מידע ומיצוי זכויות ופועלים להקל על התמודדתן של המשפחות.
הפרוייקט פועל בסיוע ובליווי עמותת יד תמר.