תכניות מניעה והעצמה של מצילה אפרת נגזרות מתוך הליך של חשיבה מערכתית דרך מיפוי תופעות וצרכים הקיימים במרחב הקהילתי. המיפוי נעשה מול כל גורמי הקהילה במסגרות החינוך הפורמאלי  והבלתי פורמאלי על רצף הגילאים השונים. התכניות כוללות אירועים רצופים סדנאות, מפגשים וימי שיא נבחרים המעצימים את שיאו של תהליך. במהלך שנת עבודה של מצילה מתקיימים בין 7-10 פרויקטים שונים. במהלך השנים הפכו חלקן של התכניות לספינת דגל המייחדת את אפרת בתחום המניעה כמו : "צופי אש" , האפרסודיה, הכנה לצה"ל(תכנית קליבר), תעסוקת נוער ועוד.
תכניות מצילה פועלות ומתוכננות ע"פ שנה לועזית. הליך החשיבה וההתאמה נעשה לאורך כל השנה כאשר לקראת סיומה של כל שנת לימודים אנו נערכים לריכוז הבקשות מכל הגורמים השותפים. בתחילת נובמבר מתקיימת מנהלת מצילה המציגה את התכניות המיועדות המוגשות לאישור וועדת המכרזים של המשרד לבט"פ ולאישורן הסופי להפעלתן בשנה הלועזית החדשה.