אגרת השמירה המשולמת מכח חוק העזר ומטרתה להמיר את שמירת התושבים ו/או שאר בעלי הנכסים בישוב.

אגרה זו משולמת על כל נכס ונכס בתעריף אחיד ליחידה. נכסים שאינם משמשים למגורים מחוייבים לפי תעריף מדורג על פי שטח.

כמו כן, על יחידות דיור בין אם מדובר בבן משפחה ובן אם אין קשר משפחתי חל חיוב היטל שמירה.

לחוקי העזר בנושא צו שמירה לחץ כאן