ממשקי העבודה בין מצילה למחלקה לשירותים חברתיים נעשים על בסיס תכניות העובדה השנתיות ובקיומן של פורומים מקצועיים בתחום המניעה.
שיתוף הפעולה בין הצדדים התמקד בתכנית ספורט אתגרי לנוער בסיכון ובתחום העצמת הורים בקהילה דרך מרכז העצמה להורים בהצגת "ארבע אבות ".
מעל כל זאת החשיבה הקהילתית במערך המניעה מתקיים דרך מנהלת מצילה כמפגש מקצועי לכלל הגורמים בקהילה המתקיים אחת בשנה ומהווה פלטפורמה מקצועית של גורמי הרווחה להצגת הנתונים והתופעות המצריכים התערבות של מצילה וגורמי הרשות בכלל להתאמה של תכנית מקיפה.