דני אייברס  (תושב חדש באפרת) לקח על עצמו יוזמה ברוכה להכין רשימה של שיעורי תורה. בקישור המצורף ניתן לראות את הרשימה העכשווית

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KOY8d0Rt1QLMCNdnpM3Kwic21VW10nJU/edit#gid=33162471

המעוניינים להתווסף אל הרשימה,יפנו במייל דני אייברס:<eversdani@gmail.com