אורך קו העירוב באפרת הוא כ-22 ק"מ.
המבנה הגיאוגרפי והטופוגרפי של היישוב הביא לכך שחלקה מוקף בחוט נפרד על עמודי תאורה, חלקה בגדר וחלקה מוקף ב"תל המתלקט".

לידיעתכם גבעת העיטם מוקפת בעירוב.

העירוב לא תרקין כרגע בדרך הרגלית בין גבעת הדגן לעיטם.

העירוב נבדק מידי ערב שבת ומתוקן לפני הצורך.
לשאלות בנושא עירוב ניתן לפנות לרב איתן וייס