תושבים יקרים,
מוצאי שבת  פרשת "וישלח" טז בכסלו  24/11/18 תתקיים צעדה  לסיום חודש הארגון של סניף עזרא אפרת.
בעקבות האירוע, בין השעות 18:00-18:25 ייחסם לתנועה רח' דוד המלך  - מסניף העזרא ועד לביה"ס אורות עציון בנים.
התנועה תכוון בהתאם להתקדמות הצעדה והרחוב ייפתח בהדרגה.
האירוע מאושר ע"י משטרת ישראל ומלווה על ידה.
אנא היערכו בהתאם.
שבת שלום ומזל טוב לסניף עזרא אפרת!