שבוע דיבור חדש מצויין השבוע במרכזי הגישור ברחבי הארץ 
בראשיתו, המיזם הוקם על ידי הרב ד"ר דניאל רוט ועמותת מוזאיקה, בהתבסס על התאריך ההיסטורי ט’ באדר, 
אשר על פי המקורות היה היום בו חדלו בית הלל ובית שמאי לנהל את המחלוקות ביניהם באופן בונה ("לשם שמים") ופנו לדרכים אלימות.
השבוע מתקיים דווקא סביב תאריך זה, על מנת להדגיש את הצורך שלנו, כפרטים וכחברה, בחידוד הערכים והמיומנויות הנדרשים בעת מחלוקת.

במהלך השבוע הקרוב יערכו פעילויות לילדים ונוער ברחבי אפרת ובמהלכם יקבלו כלים לשיח נכון דרכי ההתמודדות עם סכסוכים.
אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הפרסומים ולקחת חלק בפעילויות מרכז גישור ודיאלוג קהילתי אפרת.