רשימת גנים, כתובות, טלפונים, וגילאים תשפ"ב
שכונת הגפן          
שם הגן גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
פלג 3 הגפן 58 א 9932-613 107763 גפן
שורק 4 6318921 576405
           
שכונת הדקל          
שם הגן גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
ייטב-מכינה 5 נצח ירושלים 2 9931-143 900183 דקל
חבר 4+5 נחמיה 2 6410456 107656
           
שכונת הזית          
שם הגן גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
צאלים 4+5 זית שמן 3 5673-826 235168 זית
איילון 3 6451-034 298042
יובל-מכינה 5 זית שמן 2 5801179 516724
מעיין-מכינה 5 6451378 516732
אפיקים 3 מתתיהו הכהן 7א 536-1698 439349
אל-על 4 536-2149 439315
בשור 4+5 993-3520 107649
חרמון 4+5 מתתיהו הכהן 15א 543-6874 570754
ירדן  3 996-4883 570762
שניר 4 997-9454 570788
           
שכונת התמר          
שם הגן גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
תמר 4+5 הדבש 13 6321291 462010 גני התמר
ארבל 3 6275972 577098
קשת 3 המוריה 7 631-1044 621151
אורן 5 גן חדש
תאנים 5 המוריה 8 6632732 626309
שקמה  4  5025-733 626317
נטפים 3 המוריה 24  674-1910 621136
שני 4+5 6203866 621144
           
שכונת הדגן          
שם הגן גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
דולב 3 הזורעים 43 6563592 621169 גני הדגן
הדס 4+5 6790323 621177
נחשון 4+5 הקציר 6 5479196 621136
אשלים 4 6477837 626275
שובל-מכינה 5 העומר  11 6425506 147033
תלם 3 6425510 626283
גני חינוך מיוחד גיל כתובת הגן טלפון סמל מוסד איזור רישום
רימון-גן תקשורת רב גילאי הגפן 58 6451472 445627 גפן
נבטים 5 זית שמן 3 5673-826 462002 זית
שיאון 5  6 נצח ירושלים 2 9931-143 129874 דקל
הרועה 5  6 נחמיה 2 6286-039 171504
ברקן 3  4 זית שמן 34 6451538 194761 זית
האלה 4 מתיתיהו הכהן 7א 536-2161 336354