"אירוע המוני"- מופע חד פעמי או מופע לתקופה מוגבלת אשר מספר המשתתפים בו הוא מעל 500 איש והוא מתקיים במקום אשר לא מצויד ברישיון לקיום מופעים בפני קהל.
(למשל מופע או אירוע בשטח פתוח ).

באחריות המפיק אירוע המוני להוציא רישיון עסק וקבלת אישור הגורמים הרלוונטים אשר נקבעו על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תשכ"ג, 1962).

 

על המבקש להוציא אישור לקיום אירוע המוני לצרף את המסמכים הבאים:

  •  טופס בקשה להיתר זמני לאירוע חד פעמי/המוני.
  •  רשימת הנחיות לרישוי אירוע חד פעמי /המוני.
  •  טופס בקשה להפעלת דוכן מזון.
  •  הנחיות משרד הבריאות להקמת דוכן מזון באירוע המוני.
  • טופס בקשה להצבת דוכן הסברה.
  •  תוכנית מקום האירוע כולל העמדת המתקנים השונים (במה, מערכת חשמל, דוכנים, תאורה והעברה).