קצבת ילד נכה (עד גיל 18)
רמות זכאות לקצבה: 50% או 100% או 188%
מסמכים נדרשים לבקשה:
1. טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי מקוון טופס להדפסה)
2. מסמכים רפואיים עדכניים אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד.
3. מסמכים נוספים בהתאם לליקוי או המחלה שממנה סובל הילד.
אחרי הגשת המסמכים יש ועדה רפואית בה נבדק מצבו הרפואי של הילד – בנוכחות ההורים
לפרטים נוספים -לחץ כאן 
קישור לטופס – תביעה לגמלה לילד נכה לחץ כאן
למילוי מקוון - לחץ כאן