במליאת המועצה ביום שני  30.06.22 הועלו להצבעה מספר שינויים בצו המיסים לשנת 2023

  1. המועצה אישרה העלאה חריגה של תעריפי ארנונה לסיווגי העסקים ( לא כולל מגורים) :
  • משרדים שירותים ומסחר
  • תעשיה
  • בתי מלון
  • מלאכה
  • אדמה חקלאית
  • קרקע תפוסה
  • קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח

     העלאה חריגה זו הינה בשיעור של  6.13% בנוסף לשיעור העדכון השנתי האוטומטי של משרד הפנים לשנת 2023 העומד על 1.37%.

  1. תוספת לסעיף 1.2.2 " בגין שטחי חניה מקורה משותפת ישולם עד ל- 10% משטח הדירה בבניין".
  2. ביטול הנחת 1% למשלמים את החשבון התקופתי בהוראת קבע בנקאית.

יודגש כי אישור הבקשות טעון אישור של מנכ"לי משרד הפנים והאוצר, כל עוד לא התקבל האישור, התעריפים יישארו כפי שהם היו בינואר 2022 בתוספת שיעור העדכון השנתי האוטומטי של משרד הפנים לשנת 2023.

 

לצפייה בצו לחץ כאן