ערב מסלולים לשמיניסטים במטה נוער!!!
ב-18:45 שיחה מרתקת של שלומי ענבי על החילוץ מנפאל אחרי רעידת האדמה הקטלנית שיספר על החילוץ ועל בחירות בחיים.
מיד אח"כ ב-19:45 שולחנות מסלולים עם בוגרי נוער מכלל המסלולים.
שמיניסטים ובוגרי שמינית משנה שעברה מוזמנים!

הרשמה לערב מסלולים לשמיניסטים