בכל פניה ראשונית למחלקה, עו"ס האינטייק- רות דימנטמן, תיפגש עם המשפחה לצורך הערכה ולמידת הצרכים. בסיום תקופת ההערכה, תיבנה תוכנית טיפולית וייקבע בהתאם עו"ס מטפל.
לפרטים יש לפנות בטלפון  02-9939376.
 קישור טופס ויתור סודיות