סקר תשתיות טבע עירוני באפרת

במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה שיצא בשנת 2017, זכתה המועצה המקומית אפרת במימון לסקר טבע עירוני, והיא המועצה הראשונה בשטחי יהודה ושומרון אשר מבצעת סקר מסוג זה. העבודה מתבצעת על ידי יחידת סקרי טבע עירוני של החברה להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה. סקר זה מהווה חלק ממאמץ לאומי להשלמת מסד נתונים ארצי לתשתיות טבע עירוניות.
סקרי טבע שונים הראו שבתחומי הערים, בשטחים המנוהלים על ידי הרשויות המקומיות, קיימים משאבי טבע ייחודיים ברמה עירונית, אזורית ולאומית. הערים בישראל התברכו בשילוב יוצא דופן של מגוון בתי גידול בעלי חשיבות לאומית לשימור המגוון הביולוגי. העיר אפרת עשירה בערכי טבע. בתחומה מצויים מגוון בתי גידול הכוללים מגוון ביולוגי עשיר. בשנים האחרונות העיר עוברת תהליכי פיתוח וישנה חשיבות רבה לריכוז מסד נתוני החי והצומח על מנת לנהל את משאבי הטבע הייחודיים לאורך זמן בצורה המיטבית.
סקר הטבע מהווה כלי מקצועי המסייע למחלקות ההנדסה, הסביבה, החינוך ואגף שפ"ע לשמר ולנצל את משאב הטבע העירוני, לרווחת התושבים והציבור הרחב. סקרי הטבע העירוניים מספקים תשתית ידע מקצועי המסייעים לגורמי התכנון והניהול העירוני בטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות טבע אלו. הסקר מיצר שכבת מידע זמינה של המצאי הטבעי הקיים בתחום העיר המשתלב בשלבי התכנון הניהול והפיתוח העירוני. תשתית ידע זו מסייעת למקבלי ההחלטות ולמתכננים לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.  עוד צפוי ביצוע סקר תשתיות טבע עירוני לסייע בקידום תהליכי פיתוח וטיפוח הסביבה העירונית בתחום הרשות המקומית במגוון תחומים נוספים כגון: תיירות, מיתוג העיר,  פיתוח קהילה, תרבות פנאי, נופש וחינוך.

ניסיון החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע פועלת לשלב את הסביבה העירונית והציבור הרחב במאמץ לשימור המגוון הביולוגי בישראל. יחידת סקרי טבע עירוניים מתמחה בביצוע סקרי טבע ברשויות ובכתיבת מסמכי מדיניות לטיפוח, שימור וניהול תשתיות טבעיות בסביבה העירונית. עד כה, נכתבו ע"י צוות היחידה עשרות סקרי טבע כלל עירוניים, סקרים טבע מפורטים לתכניות
בתחומי ערים ומסמכי מדיניות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והשלטון המקומי. היחידה לסקרי טבע עירוני כוללת מגוון אנשי מקצועי המתמחים בתחומי הסקר השונים.
הסקרים מבוצעים ע"י צוות רב תחומי שכולל סוקרים אקולוגיים מומחים, מתכננים סביבתיים ואנשי GIS.

סקר תשתיות טבע עירוני

במהלך הסקר יתבצע איתור ומיפוי מקיף של אתרי הטבע ומגוון המינים בעיר, תוך סיווג
ותיעוד שלהם. הסקר יכלול איסוף מידע מפורט על כל אתר הכולל את מיקומו, אופיו, מצאי תשתיות הטבע שבו, תיאור מפורט של מיני הצומח והחי הנמצאים, שתיות קולטות קהל, מיפוי באמצעות GPS , GIS וצילום ממצאים נבחרים.