תכנית משותפת למשרד החינוך וקרן גרינספון ישראל שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים.
במסגרת התכנית, מקבלים ילדי הגנים במהלך השנה 8 ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה
לתרבות היהודית ולצידם הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם.

ספרית פיג'מה