תכנית כישורי חיים לצעירים בתחומים שונים בשיתוף מצילה ומטה הצעירים יצאה לדרך.
חלקה הראשון של התכנית יעסוק בתחומים כלכליים שונים כמו התנהלות צעירים מול נושא הבנקאות על מרחביה השונים. עו"ש, ריביות, יתרות שליליות , השקעות, חסכונות וכו'.
סדנא ראשונה בנושא התקיימה השנה לאורך 5 מפגשים במהלך חודש ינואר עם ד"ר יריב שולם.
בקרוב סדנא בנושא תלושי משכורת קריאת התלוש והבנתו, הסדנא תתקיים במטה הצעירים ב ח' אדר 6.3.17 ב 19:30 במרכז לצעירים .
בנוסף תתקיים סדנא בתחום תכנון העתיד הפנסיוני וקופות גמל עם אבידן צ'קוטאי המפגשים יתקיימו בתאריכים: יז' אדר 15.3.17 , וב כח' אדר 26.3.17 משעה 19:30.
 מטרת התכנית פיתוח כישורי חיים והגשת מיידע חשוב לצעירים להתנהלות עצמאית ונכונה לקראת יציאתם לחיים בתום השירות הצבאי.
סדנה בנושא ניהול פיננסי