פרח נדיר למדי ממשפחת הנוריות, גדל באזורים של עמקים לחים בלבד בית גידול זה הוא נדיר ביותר עקב היותו מוצלח לחקלאות ולכן עמקים שנשמרו הם נדירים.
נורית הלב צומחת ופורחת  בימים אלו בנחל הפירים זוהי הנקודה המדווחת הדרומית ביותר בארץ למין זה.