ילדים זכאים לקבל ימי "נופשון" – מסגרת הכוללת לינה מחוץ לבית, לשהות קצרת מועד הנערכת במקומות המותאמים. במהלך השהות בנופשון מקבל השוהה כלכלה מלאה ומענה לצרכים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים להם הוא זקוק, הילדים זכאים ל15 ימי נופשון בשנה.