ברחבי אפרת פזורים גני כושר בהם מתקני כושר שונים המתקנים זמינים לעוברים והשבים,

ובמיוחד לאלו אשר הולכים, רצים או מעוניינים לבצע פעילות גופנית, אם כתחביב, ואם כדי לשפר את בריאותם.