מטה בטיחות בדרכים של המועצה בסיוע הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים רכש מטריות לכל מתנדבי משמרות הזה"ב משכבות ו' בבתי הספר היסודיים.
זו ההזדמנות לומר להם תודה על התנדבות להגעה בטוחה של ילדי בית הספר בכל בוקר ובכל מזג אוויר.ילדים אוחזים מטריות