הטיפול במשפחה מהווה את עיקר הטיפול של המחלקה מתוך תפיסה מקצועית שהתא המשפחתי הוא המקור הטבעי להתפתחות של בני המשפחה והיעד העיקרי אליו צריך להיות מכוון הסיוע הרגשי והחומרי.
הטיפול במשפחה נעשה ע”י עובד סוציאלי במטרה לשפר את התפקוד האישי המשפחתי והחברתי מתוך ראייה מערכתית, תיווך והפנייה לגורמי סיוע בקהילה או מחוצה לה, תוך בניית תוכנית טיפול ייחודית לכל
משפחה ובשיתוף מלא של המשפחה. בכל פניה ראשונית למחלקה, יש לפנות לעו"ס אנטייק