המחלקה לשירותים חברתיים קשובה לצרכי ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אחת לחודש נפגשת וועדת ההיגוי ועוסקת בנושאים שונים המעסיקים הורים אלו: הסעות לילדי החינוך המיוחד, מעניים לגילאי 21+, התנדבויות ועוד.
במהלך השנה מתקיים הפנינג מיוחד למשפחות עם פעילויות המותאמות לכל המשפחה.