בעידן בו כלי התקשורת משתנים ומתרבים אתגרי הדיפלומטיה יזמה מועצת הנוער של אפרת שיתוף פעולה יחד עם ארגון StandWithUsוהביאו תוכנית מיוחדת של דיפלומטיה ומנהיגות לנוער אפרת.
הערב, התחילו 25 נערים ונערות מאפרת קורס בין חמישה מפגשים בהם ילמדו על דיפלומטיה ומנהיגות ועל הדרכים השונות בהם ניתן לייצג את 
מדינת ישראל.