תכנית מנהיגות נוער בקהילה בשיתוף מצילה, מטה נוער, ומנהל חברה ונוער העלתה על נס את נושא התמודדות תופעת האלכוהול במרחב הציבורי.
מועצת הנוער היישובית הובילה מהלך הוליסטי שמטרתו חיבור והובלת כל הגופים בקהילה לשיח וקבלת החלטות בנושא. ראשיתו של התהליך היה בדיון פנימי של מועצת הנוער היישובית בנושא וגיבוש מסמך עמדה לתכנית עבודה, בנוסף מיפוי וסקר שאלון עמדות סביב תופעת השתייה בקרב תלמידי בתי הספר באפרת. בשלב השני קיום של " מאהל הדברות " למשך שלושה ימים שעסק בנושא סביב מעגלי שיח וכלל את כל הגופים החינוכיים והטיפוליים בקהילה. בתום ימי המאהל גובשה אמנת האלכוהול שהוצגה בבתי הספר, בישיבות המועצה, והחתמתו של השר לבט"פ דאז אהרונוביץ עם באי כוחו מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים יאיר גלר, ראש אגף מצילה יעקב גואז, גורמי שיטור וקהילה. תוצאות המהלך של מועצת הנוער הובילה הפחתה משמעותית של התופעה במרחב הציבורי של אפרת , בנוסף ההכרה שהתארגנות מוקדמת של כל גורמי הרשות בימים וחגים במהלך השנה כמו ל"ג בעומר, פורים וכו' מפחיתה את הנזקים מאירועי אלכוהול במרחב הציבורי .