עדכון תעריפי מים  01.01.23

 

בהתאם לכללי המים ( תשנ"ד – 1984 ) עודכנו תעריפי המים, להלן פירוט התעריפים . התקנות בתוקף החל מ – 01.01.23

היות והחיוב הקרוב שתקבלו ב – 01.03.22 מתייחס לחשבונות המים והביוב לתאריכים 02.02.23 – 02.12.22 התעריף החדש יהיה משוקלל.

 

 

תעריף ישן

תעריף חדש

תעריף משוקלל

 

תעריף א(עד 7 קוב לנפש)

3.920 ₪ לקוב

4.189 ₪ לקוב

4.063 ₪

 
 

תעריף ב(עד 7 קוב לנפש)

9.894 ₪ לקוב

10.373 ₪ לקוב

10.149 ₪

 
 
 

 

להזכירכם: ההקצבה בתעריף המוזל לפי מס' נפשות ניתן רק לאחר שהתושב מצהיר על כך במחלקת הגביה ומצרף ת.ז עם מספר הנפשות שמופיע בכתובת הנכס.

אם יש אי התאמה בין מס' הנפשות שמופיע בתלוש הארנונה לבין מס' הנפשות בפועל, נא לפנות למחלקת הגביה.