לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-18
ילדים הגרים בבית הוריהם. סיוע של מטפח אישי יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של 6 חודשים. ההורים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית עבור הסיוע, בהתאם למבחן הכנסות