במידה ונשכחו חפצים בהסעות ניתן לייצור קשר עם מחלקת אבדות של החברה לפיתוח.

טלפון 02-9937134.