במידה ונשכחו חפצים בהסעות ניתן לייצור קשר עם מחלקת אבדות של החברה לפיתוח.

טלפון 02-9937134.

Lost and found

If items are forgotten on the bus, you can contact the Gush Etzion Development Company Lost and Found Department at 02-9937134.