המוקד העירוני אחראי על תחום המידע ופניות תושבים למועצה. המוקד מנתב את פניות התושבים אל מחלקות המועצה השונות ומעדכן את התושבים במתרחש בתחומי המועצה והישוב.

המוקד העירוני מאוייש מידי יום בין השעות 08:30-15:30.

בימי שישי, ערבי חג ומעבר לשעות הפעילות השיחות מופנות אל המוקד הביטחוני.