המועדונית מיועדת לבנות בכיתות ז'-ח' ומתמקדת במתן מענה רגשי, לימודי וחברתי לבנות הזקוקות לסיוע בתחומים אלו, ושקשייהן מועצמים על רקע אתגרי גיל ההתבגרות.
צוות המועדונית מונה רכזת, מדריכה ובת שרות לאומי וכוללת 15 נערות.
המועדונית פועלת בליווי מקצועי של מחלקת החינוך והשירות הפסיכולוגי-חינוכי.
צוות המועדונית מתאים תוכנית אישית לכל נערה ופועל בצוות בין מקצועי בשיתוף עם ההורים. ישנו דגש מיוחד על קשר אישי עם כל בת וסיוע בתחומים בהם נדרשת עזרה.
במסגרת המועדוניות נערכות פעילויות שונות וסדנאות בנושאים המעסיקים בנות בגיל ההתבגרות.
 המועדונית פועלת בימים ב', ד' בשעות 15:30-19:30