המועדונית מיועדת לילדים בכיתות א'-ד' הזקוקים למענה בתחום הלימודי, החברתי הרגשי וההתנהגותי. צוות המועדונית מונה רכזת, מדריכה חינוכית-טיפולית ושתי בנות שירות לאומי וכוללת 12 ילדים. המועדונית פועלת בליווי מחלקת החינוך והשירות הפסיכולוגי-חינוכי.
צוות המועדונית מתאים תוכנית טיפולית אישית לכל ילד, ופועל בצוות בין מקצועי בשיתוף עם ההורים ובית הספר.
דגש מיוחד במועדונית על פעילויות שמסייעות בקידום יכולת ההבעה הרגשית של כל ילד.
המועדונית פועלת בימים א', ב', ד' בשעות 14:00-18:00חוג סוסים