ילדי גני החובה מגיעים אל בית הספר כאשר הינם בשלים ומוכנים בתחומים רבים:

בתחום האישי רגשי – פיתוח כישורי חיים בתחום החברות, כלים להתנהלות עצמאית אישית ולהתמודדויות חברתיות ובינאישיות

בתחום הקוגניטיבי – פיתוח כישורי אוריינות בסיסיים החשובים לרכישת קריאה, פיתוח כישורי חשיבה בתחום החקר ובתחום החשבון, וחשיפה למגוון תחומי אומנות

היכרות עם בית הספר - לקראת סוף שנת הלימודים כל ילדי גן החובה יוצאים לביקור בכיתות א' ומתארחים בבתי הספר הצפויים לקלוט אותם. בביקור, זוכים הילדים להכיר את בית הספר מקרוב: מהי מורה, מהי כיתה. הם חווים יציאה לחצר, יציאה למסדרון, ומתחילים ביצירת קשרים ראשונים עם ילדי בית הספר. הביקור מעניק לילדים תחושת בטחון לקראת כניסתם לכיתה א'.