בלשכת הרבנות באפרת מכהנים הרבנים:

הרב שלמה ריסקין - רב העיר בדימוס 

הרב שמעון גולן - חבר לשכת הרבנות

הרב איתן וייס -מזכיר המועצה הדתית 

שעות קבלת קהל:


הרב איתן וייס – דרכי התקשרות טלפון 050-9761803 או בדוא"ל datmaz@efrat.muni.il