בלשכת הרבנות באפרת מכהנים הרבנים:

הרב שלמה ריסקין - רב העיר.

הרב שמעון גולן - חבר לשכת הרבנות

הרב איתן וייס -מזכיר המועצה הדתית 

שעות קבלת קהל:

הרב ריסקין, בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00  בתיאום מראש 02-5488445
הרב איתן וייס – דרכי התקשרות טלפון 050-9761803 או בדוא"ל datmaz@efrat.muni.il