לא פעם אנו כמבוגרים מתמודדים עם מצבים מעיקים, עם סודות אישיים הנראים כלא פתירים.
במידה ונקלענו אליהם נבחר לשתף, לקבל ייעוץ או אפילו נלך לגורמי מקצוע כאלו ואחרים. תחושה זו מועצמת הרבה יותר בקרב בני נוער שעולם המבוגרים פעמים רבות מוטל אצלם בספק, האם לסמוך לשתף ולספר? עד כמה ? למי בכלל אפשר? והאם יסייע יותר מאשר יזיק וכו' ? שאלות רבות המטמינות עמוק יותר את הדילמות והקשיים ולבסוף מוצאות את פתרונן " בפתרונות של בריחה ".
תכנית " לא סמים גבולות " מבית מדרש " רטורנו " בשיתוף ישיבת "אורות יהודה" ומצילה אפרת, מעלה את הנושא למודעות התלמידים וצוות ההוראה. במטרה ליצור בקרב התלמידים את תחושת ההזדהות, האמון והתחברות בהעדפה על פתרונות הבריחה הקיימות כיום בקרב בני נוער ומתבגרים .
במהלך היום התלמידים נחשפו לסיפור חיים אישי הנושא מסר מאת בוגר המטופל במרכז אשר שיתף את התלמידים במציאת פתרון לא נכון למצוקה ולכאב. בנוסף כיצד להתמודד עם סודות, תסכולים וקונפליקטים מבלי שזה יוביל אותנו לפתרונות מוטעים. מהי התקשורת החיובית אותה נבחר למצוא בשלבי הקונפליקט והיציאה ממנו.