המועצה הדתית באפרת מעסיקה שני משגיחי כשרות העוסקים בפיקוח על עסקי המזון באפרת.
על מנת לקבל שירותי השגחה ותעודת כשרות מהמועצה הדתית-רבנות אפרת, על בעל העסק לפנות אל מזכירות המועצה הדתית על מנת לתאם פגישת היכרות לצרכי העסק וצרכי כשרות בעסק.


לאחר הפגישה הראשונית יגש משגיח הכשרות לעסק על מנת לערוך בדיקה והערכה ראשונית לצרכי כשרות במקום. לאחר עמידה בדרישות משגיח הכשרות והבדיקות הנדרשות וקביעת גובה אגרת הכשרות ותשלומה, יקבל בעל העסק תעודת כשרות.