כניסת עובדים פלסטינאים לאפרת הנה בהתאם להנחיות הצבא ולהנחיות אגף הביטחון של אפרת.
תושבים שמעוניינים להכניס עובדים פלסטינאים מתבקשים לבצע זאת ע"פ הנהלים.
ניתן ליצור קשר עם שער הפועלים במספר 052-232-1113


תושבים אשר נתקלים בעובדים שלא ע"פ הנוהל מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון

5436*

 

בנייה בזית