בס"ד

‏‏‏י"ח אייר תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏19 מאי 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין ביום  ב', כ"ט אייר, 30.5  שתתקיים במועצה באפרת.

על סדר היום:

19:30 -   ישיבת מועצה :

  • עדכון על קבלת תרומה
  • שינוי צו ארנונה
  • עדכון על מתווה פינוי בתי הכנסת

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
 

הראל טובי

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול