בס"ד

‏‏ט' טבת תשפ"ב

‏13 דצמבר 2021

לכבוד:

עודד רביבי  ראש המועצה

אבי חדידה   -     חבר מועצה       אורית סמואלס   -   חברת מועצה

דובי שפלר    -           חבר מועצה        מנחם שפיץ   -   חבר מועצה

תמר עמר      -           חברת מועצה         אברהם בן צבי    -    חבר מועצה

נאוה כץ      -           חברת מועצה         עו"ד עקיבא סילבצקי     - יועץ משפטי

צורי דותן      -           חבר מועצה           שרון הורוביץ    -    גזבר המועצה

אפרת גנטק      -           חברת מועצה                 תמיר פוגל     - מבקר המועצה

זאב גרשינסקי   -           חבר מועצה 

  מנהלי מחלקות

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ט"ז טבת 20.12.2021 שתתקיים בחדר ישיבות במועצה.

 

על סדר היום:
19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30-   ישיבת מועצה:

  • הארכת תוקף חוקי עזר- היטל שמירה ואבטחת כניסת פועלים
  • שיפור השירות לתושבים - חניה בתשלום
  • הארכת העסקתו של יוסי קרוטהמר כמנהל אגף חינוך לאחר גיל פרישה
  • מנהלת אזורי תעשייה אפרת וגוש עציון
  • ועדת תחבורה – דיון תחבורה ציבורית
  • הצטרפות לועדת תנועה ותחבורה
  • אישור מועד ישיבת מועצה חדש באוקטובר 2022

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

            סאמיט חברת תמלול